CURS “Les competències musicals a l’escola de música. Una proposta didàctica de desenvolupament curricular” amb Josep Lluís Zaragozà

Formador: Josep Lluís Zaragozà
Data: Dissabte 15 de febrer de 2025
Lloc: Esmuc (Barcelona)
Horari: De 10h a 14h i de 15.30h a 19.30h
Durada: 8h
Places: 30
Preu: 55€ profesorat escoles ACEM i alumnes ESMUC i Jam Session / 90€ no socis 
Inscripció: al web de Music.cat (pendent d’obertura)

Descripció del curs: 

Aquest curs planteja una proposta funcional d’implementació curricular en el desenvolupament de les competències musicals en l’àmbit de la formació musical a les escoles de música de Catalunya. Els aspectes didàctics i metodològics que s’abordaran tenen la intenció de facilitar les vies per aplicar el model de forma pragmàtica, funcional i col·legida. Les competències musical, enteses com les vies per les quals accedim a la música com experiència de coneixement i pràctica, es converteixen els gran objectius generals que caldria desenvolupar com a referents dels projectes educatius del centres.

Ensenyar i aprendre per competències musicals no és una moda o una nova etiqueta. Han vingut per quedar-s’hi. Tampoc no és un model pendular que menystingui les pràctiques acadèmiques.

El que implica aquest model, en tot cas, és un procés de transformació didàctica i psicopedagògica que supera la visió dels continguts com el referent curricular sobre els quals girava tot. Els continguts musicals són molt rellevants, sí, però només són un mitjà per assolir l’aprenentatge de qualitat, que es centra en desenvolupar capacitats, habilitats, estratègies i finalment competències. És a dir, coconstruir amb l’alumnat un tipus d’aprenentatge reflexiu i apoderat, d’alta gamma, que s’ha d’inserir profundament imbricat i en disposició de ser transferit a noves demandes, contextos i situacions on el coneixement sigui viable i necessari, més enllà de l’aula on s’ha construït.

 

Josep Lluís Zaragozà

Professor titular de Didàctica General de la Música a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Catedràtic d’Ensenyament Secundari (especialitat música).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 
Categories: Formació ACEM, Formació ACEM