1r. Fòrum de les arts a l’educació

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha organitzat el 
PRIMER FÒRUM DE LES ARTS A L’EDUCACIÓ. 
L’educació en les arts, condició del dret de la ciutadania a la cultura

Dates: 1 i 2 d’abril de 2022
Lloc: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Inscripció: Pendent d’obertura 

Es tracta d’una convocatòria destinada a la posada en comú de la diversitat d’experiències innovadores existents i a fer xarxa entre elles, així com a examinar les condicions necessàries per a la deguda presència de les arts en el currículum educatiu i com a competència bàsica i transversal de l’educació obligatòria (Inicial, Primària i ESO), atès que es tracta d’una dimensió essencial per al desenvolupament cognitiu, emocional i relacional de les persones.

La finalitat del Fòrum és que en surti una Carta de les arts a l’educació, amb recomanacions per a les administracions i amb compromisos per part d’aquestes.

El Consell Rector del Fòrum està format, a més del CoNCA, pels Departaments d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de la Generalitat, per les quatre Diputacions, per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, per l’Ajuntament de Barcelona i per les Fundacions que treballen en l’àmbit educatiu.

Els eixos sobre els quals s’articula el Fòrum són: 
– Les raons de les arts a l’educació Les arts com a llenguatge i com a eina per al desenvolupament integral de la persona.

– Els models d’actuació Les diverses formes innovadores de tractament de les arts a l’educació i els agents que hi intervenen.

– La formació de formadors La capacitació de mestres, de professors i professores d’ESO i d’artistes i mediadors i mediadores que hi col·laboren.

Més informació aqui: https://conca.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/educacio-i-cultura/forum-de-les-arts-a-leducacio/

Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector, Notícies Formació Professorat i Equips Directius, Notícies socis