Presentació del Protocol Marc per a la detecció, actuació i prevenció de l’abús sexual i l’assetjament a les escoles municipals de música, dansa i centres de les arts

L’ACEM ha realitzat un projecte amb la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA) per a l’elaboració d’un Protocol Marc per a la detecció, prevenció i actuació de l’abús i l’assetjament sexual a les escoles municipals de música i arts.

Es tracta d’un document marc del protocol de prevenció, detecció i actuació davant l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat, expressió de gènere a les Escoles Municipals de Música i Arts, que servirà de guia per a la prevenció, detecció i resolució d’aquests casos.

Aquest  document ha servirà per definir accions tant preventives que fomentin el bon tracte, les cures i les relacions sanes entre professorat i alumnat, com accions reactives davant les situacions que atempten contra els drets de la infància i adolescència.

Per a la seva elaboració s’ha comptat amb el suport i la experiència de la Fundació Vicki Bernadet.

Després de mesos de treball conjunt (des de juliol de 2021), us presentarem el Protocol.

Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector, Xerrades