Becari/a de comunicació i màrqueting a l’ACEM

Per cobrir la plaça de becari/a de comunicació i màrqueting necessitem incorporar a la plantilla de l’Associació Catalana d’Escoles de Música una persona amb horari flexible, disponible els caps de setmana, organitzada, proactiva, resolutiva i compromesa. 

En dependència de la coordinadora tècnica de l’entitat, s’encarregarà, entre d’altres, de les següents funcions:

• Desenvolupament del pla de comunicació de l’entitat i sobretot, de les activitats derivades del 30è aniversari.

• Creació i manteniment de la base de dades de mitjans de comunicació locals, comarcals i autonòmics.

• Elaboració de notes de premsa i relació amb els mitjans de comunicació.

• Manteniment i actualització dels continguts de la pàgina web i xarxes socials incloent Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Whatsapp,… i fer-ne el seu seguiment i trasllat a la coordinadora. 

• Suport en l’elaboració dels continguts, edició i maquetació dels butlletins de l’entitat.

• Elaboració i centralització de la informació associada al màrqueting.

Organitzativament, dependrà de la junta directa de l’ACEM i de la coordinadora tècnica de l’ACEM.

REQUISITS:

• Llicenciatura en estudis de l’àmbit de la comunicació.

• Estar cursant màster de:

• Nivell avançat d’ofimàtica i de programes de disseny

• Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió

Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació dels

treballadors.

• Tenir complerts 18 anys d’edat.

• Parlar i escriure correctament el català i el castellà.

• Disponibilitat flexible algun cap de setmana.

OFERIM:

• Incorporació a inicis de febrer de 2023.

• Jornada de 15 hores setmanals amb una mitjana de 3 hores diàries.

• Remuneració 360 € bruts al mes. 

Interessats inscriure’s en aquest link fins al divendres 13 de gener de 2023.
Categories: 30 aniversari, OfertesFeinaEtiquetes: , , , ,