Pedagogia de l’instrument

A càrrec de Claudio Forcada

10, 11 i 12 de juliol a l’Escola Municipal de Música de Tarragona.

1, 2 i 3 de setembre a l’Escola Municipal de Música de la Vall del Tenes.

Durada del curs: 20 hores

Preu socis: 70€ / Preu no socis: 90€

Fer un previ plantejament del treball que realitzarem amb cada alumne ens ajudarà a l’hora d’orientar el seu apre­nentatge.

Tenir en compte d’on vé i preveure, per tant, quins ele­ments ténics com artístics haurà d’adquirir per continuar els seus estudis, ens permetrà les bases d’una organització que haurà de contemplar l’estructura de les sessions, de l’utilització de diferents tipus de classes, la motivació que facil.liti el treball entre les sessions i l’establiment d’objectius avaluables i propers. Tot això ens ajudarà a as­solir l’improvisació i la rutina marcant un camí que ensenyi a l’alumne a aïllar, a encarar les dificultats i facil·litar la consecució dels seus objectius que marqui la programació.

http://www.claudioforcada.com/
Categories: Cursos 2008