Àfrica a l’aula de música: cultures musicals i creació

Professor: Polo Vallejo
Data: Del 29 al 31 d’octubre de 2013
Horari: De 9.30h a 13.30h
LlocEscola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès
Duració: 12 hores
Preu: 60€ (socis ACEM i alumnes ESMUC) / 110€ (no socis)

Per inscriure’t clica aquí

Descripció del curs
Àfrica és un mosaic de cultures, llengües i creences la diversitat de la qual coincideix amb la mateixa varietat musical. La música, integrada i fusionada amb la vida diària ocupa un lloc preferent i serveix d’element comunicador i cohesionador. Els sistemes musicals africans presenten uns trets d’originalitat, complexitat i bellesa extraordinaris, els quals doten aquest continent d’una realitat excepcional: llenguatges sonors, tipologies d’escala, patrons rítmics i polirítmics, polifonies, etc.
Al llarg de les sessions i a través de la pràctica, podrem descobrir i apreciar els tresors musicals de l’Àfrica Negra i els innumerables recursos que ens ofereix per l’aula de música, gaudint i aprenent.

OBJECTIUS
-Conèixer la diversitat i riquesa de les músiques tradicionals a l’Àfrica Negra.
-Descobrir els punts en comú entre la tradició africana i altres cultures musicals així com els recursos musicals que pot aportar-nos per treballar a l’aula.
-Observar i reflexionar sobre el fet musical.
-Utilitzar l’audició, el ritme, el cos i la veu en grup com a eines imprescindibles per la comprensió musical.
-A partir de models africans, crear i construir un repertori musical per l’aula.

CONTINGUTS
I. Lloc que ocupa la música a la vida
-La música com a funció. Repertoris i circumstancies d’execució
-Música, llenguatge i literatura oral. La memòria como a suport musical.
-Música vocal, instrumental i de dansa.
-Les músiques de l’Àfrica negra i els seus punts de parentesc amb altres tradicions
II. La música com a sistema formal
-Paràmetres constitutius del llenguatge musical: pols, ritme, intervals melòdics i harmònics, tipologies d’escala, estructures formals i procediments de variació.
-Tècniques de superposició vocal: polifonies

El formador: Polo Vallejo
Musicòleg, pedagog i compositor.
Reconegut com un dels etnomusicòlegs més rellevants de la investigació actual, els seus treballs de descripció i anàlisi sobre els wagogo de Tanzània son considerats documents de referència en el camp experimental de la etnomusicologia.
Com a compositor, les seves obres han estat interpretades per cèlebres intèrprets i formacions instrumentals. També ha rebut encàrrecs de diferents institucions culturals. És membre fundador de “Música Presente”, un projecte de creació, interpretació i investigació musical.
En el camp de l’ensenyament, és professor i ponent en cursos internacionals d’especialització musical i és invitat com a ponent en centres musicals i universitats d’arreu del món.
El relació a la investigació musical, viatja a Àfrica des de 1987 on ha materialitzat un estudi sistemàtic sobre els wagogo de Tanzània. Actualment dirigeix projectes de formació de professors per la recuperació de patrimonis musicals a Senegal i Geòrgia. 

 

 
Categories: Cursos, cursos 2013, Cursos 2013Etiquetes: , ,