El músic professor: ensenyar i aprendre

Professors: Boris Mir i Begonya Folch
Data i horari: 8 de novembre de 2014. De 9.30h a 13.30h i de 15h a 19h
Lloc: Escola Superior de Múscia de Catalunya (Esmuc)
Duració: 8 hores
Preu: 45€ socis i alumnes ESMUC / 80€ no socis.
Places: 30

Per inscriure’t clica aquí 

Descripció del curs

Objectius
1. Conèixer el triangle pedagògic.
2. Relacionar el triangle pedagògic amb l’estil docent propi.
3. Comprendre la naturalesa diversa de les estratègies d’aprenentatge.
4. Diferenciar entre propòsits, objectius i activitats didàctiques.
5. Valorar la importància de la relació pedagògica.

Programa
09:30 – Reflexió sobre quin professor de música volem ser. Què ens cal saber? Què vol dir aprendre i ensenyar?
10:00 – Unes ulleres pel professor de música: el triangle pedagògic.
11:00 – 11:30 – Descans
11:30 – Sessió 1/ grup a: Les estratègies d’aprenentatge (Boris Mir).
Sessió 1/ grup b: Com trobar el millor camí didàctic (Begonya Folch).
13:30 – Dinar
15:00 – Sessió 2/ grup a: Com trobar el millor camí didàctic (Begonya Folch).
Sessió 2/ grup b: Les estratègies d’aprenentatge (Boris Mir).
17:00 – Descans
17:30 – Cloenda: La relació pedagògica. A mode de conclusió.

Els formadors:

Boris Mir
Llicenciat en Geografia i Història, en l’especialitat Història de l’Art, per la Universitat de Barcelona. S’ha format musicalment al Conservatori Superior de Música del Liceu i a l’Escola de Música de Barcelona.
Professor de música a l’ESO, ha estat formador de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en temes relacionats amb l’avaluació formativa, les estratègies d’aprenentatge i la gestió social de l’aula. Ha treballat al Departament d’Ensenyament en el desenvolupament de les competències digitals i en l’equip impulsor del Projecte eduCAT1x1 en el Servei d’Innovació i Recerca Educativa (SIRE). Actualment és el Cap d’estudis de l’Institut-Escola Les Vinyes, un centre de nova creació associat a la Xarxa de Centres Innovadors de l’ICE de la UAB.
Blog professional: http://blog.lamiradapedagogica.net

Begonya Folch
Professora Superior de Piano pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Diplomada en Professorat d’EGB per la Universitat de Barcelona (UB), especialitats Llengües (Català, Castellà i Anglès) i Música. Cursos de doctorat en Música i la seva Didàctica a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UB. Títol de suficiència investigadora (UB). Professora de música a l’ESO, ha estat formadora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en temes relacionats amb la programació i la didàctica de la música a l’etapa de l’ensenyament secundari. També ha estat formadora del Departament d’Ensenyament en temes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’aula de Música. Ha treballat com a professora associada al Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal de la UB, on ha impartit les assignatures de Llenguatge musical, Història de la Música, Programació Didàctica i Sistemes d’Avaluació,  i on ha tutoritzat alumnat de Practicum. També ha tutoritzat alumnes de Practicum de l’ESMUC. Ha treballat com a professora de piano. És funcionària del Departament d’Ensenyament des de 1987, i ha treballat a l’ensenyament primari i secundari. Ha treballat a Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament en l’equip impulsor del Projecte eduCAT1x1 en el Servei d’Innovació i Recerca Educativa (SIRE), i al Consell Escolar de Catalunya com a tècnica d’educació.
Actualment és professora de Música a l’Institut Quatre Cantons de Barcelona, un centre de creació recent associat a la Xarxa de Centres Innovadors de l’ICE de la UAB, i coordina l’Equip de Música de l’ICE de la UAB.
Blog de l’aula de Música de l’Institut Quatre Cantons: http://musica.4cantons.cat/
Categories: Cursos, Cursos 2014, Notícies ACEM