L’Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei busca professor de violoncel per a una substitució temporal.

L’Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei busca professor de violoncel per a una substitució temporal.

Es tractaria de fer classes a alumnes de violoncel de nivell elemental i primer cicle de nivell professional.

La dedicació seriavioloncel santa perpetua acem de dijous a divendres ( dijous de 14.00 a 15.00 i de 16.00 a 20.30 / divendres de 12.45 a 13.30 i de 16.00 a 19.30)

Els requisits serien estar en possessió del Títol Superior de Professor de Violoncel i del nivell C de català.

La data límit de presentació de candidatures serà fins el dia 7/04/2016

Els/les interessats/des poden adreçar el seu CV a la següent adreça de correu electrònic: app@molinsderei.cat

 
Categories: Notícies