Perfil: professor/a de violoncel per a substitució temporal
Escola: Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei
Horari: dijous a divendres ( dijous de 14.00 a 15.00 i de 16.00 a 20.30 / divendres de 12.45 a 13.30 i de 16.00 a 19.30)
Contacte: app@molinsderei.cat
Data: 04/04/16
Categories: Notícies