Jornada: Construïnt Relacions de Confiança

La vida de les organitzacions i de les persones està determinada pel tipus i qualitat de les  relacions en que es fonamenten. En aquests temps d’individualisme, és cada cop més necessari construir relacions poderoses, per viure i treballar amb èxit i amb felicitat, especialmente en aquells àmbits en els que, com en el de l’educació, es construeix el futur.

El desenvolupament de l’enfoc relacional permet entendre el món de l’educació com un sistema de sistemes, com la xarxa de xarxes on les relacions humanes adquireixen una dimensió fonamental. En aquest contexte, els participant podran incrementar la seva consciència relacional, identificar el seu estil de relació predominant o resoldre conflictes relacionals.

Més info

Dia: dissabte 12 de març
Horari: de 10 a 14 hores
Lloc: Conservatori Municipal de Música de Barcelona
c/ Bruc 110-112, 08009 Barcelona
Inscripció: cal omplir l’imprès i enviar-lo al correu electrònic: educacionrelacional@gmail.com.
La inscripció serà gratuïta i es realitzarà per rigorós ordre.

Categories: Notícies Formació Professorat i Equips Directius