Cursos online homologats per a professors de música

S’ha obert la convocatòria Març-Maig 2011 dels cursos de formació de professorat de música impartits per IFIDMA. Les activitats d’IFIDMA estan homologades amb crèdits mitjançant conveni amb el Ministerio de Educación i són vàlids per a professorat i personal especialitzat de tot l’estat Espanyol que exerceixi o hagi exercit en centres públics o privats en els quals s’imparteixin ensenyaments de règim general i de règim especial. Els cursos són vàlids també per a professors d’altres països.

IFIDMA ofereix 10 beques per a docents aturats per al curs “Creación de arreglos vocales para el aula”.

Per a més info sobre els cursos i el calendari:

http://www.conservatoriovirtual.com
secretaria@conservatoriovirtual.com
Tel. secretaría: 914042658
Categories: Notícies Formació Professorat i Equips Directius