Oberta la convocatòria de Beques Fundació SGAE per a estudis musicals superiors al Taller de Musics

La Fundació SGAE i la Fundació Privada Taller de Músics obren la tercera convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE per cursar estudis musicals superiors. La convocatòria es dirigeix a totes les persones que vulguin cursar estudis al Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals, siguin o no alumnes actuals del centre.

REQUISITS

Per a optar a las BEQUES FUNDACIÓ SGAE és necessari reunir els següents requisits:

· Ser resident a l’Estat espanyol en el moment de la sol·licitud.
· Ser soci de SGAE o inscriure’s com a soci una vegada atorgada la beca.
· Emplenar el document de sol·licitud.
· Superar les proves de capacitació corresponents als estudis escollits.
· Realitzar una entrevista personal, si cal, amb l’equip directiu del Taller de Músics.

DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació econòmica de la convocatòria és de 10.000 euros, que es distribueixen de la següent manera: 10 beques de 1.000 euros cadascuna.

SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ

Les sol·licituds rebudes seran avaluades per un comitè de selecció, que escollirà les persones beneficiàries de les beques. El comitè de selecció estarà format pel president, la direcció general, les direccions tècniques i pedagògiques i altres membres de l’equip del Taller de Músics, així com a representants de la Fundació SGAE.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre de 2018 a les 24h, a través d’aquest FORMULARI DE SOL·LICITUD, al qual cal adjuntar:

· Còpia del DNI, NIE o passaport
· Currículum Vitae
· Expedient acadèmic (candidats que no siguin estudiants del Taller de Músics).

 

Més informació aquí

 

 
Categories: Notícies, Notícies del Sector