EMM Morell convoca borsa per professor/a de llenguatge musical i cant coral

EMM Morell convoca la constitució d’una borsa de treball de caràcter temporal per proveir temporalment, mitjançant el sistema de concurs – oposició lliure, d’un lloc de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical i cant coral, recollit a la plantilla de personal de l’Ajuntament del Morell (escala d’Administració Especial, subgrup de funció A1).

La modalitat de contracte de treball que es formalitzarà amb la persona seleccionada serà contracte laboral temporal per interinatge per plaça vacant fins al cobriment definitiu de la plaça.

Procés selectiu: concurs-oposició

Horari de treball: de dilluns a divendres de 15.00 a 21.00.

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

– Preparar i impartir classes.

– Avaluar de forma contínua a l’alumnat, realitzant exàmens quadrimestrals, i posteriorment redactar els informes amb els resultats oportuns.

– Atendre a les famílies i a l’alumnat sempre que sigui necessari.

– Organitzar, preparar i efectuar els concerts i les audicions.

FUNCIONS GENERALS DEL LLOC DE TREBALL, CONDICIONS, INSCRIPCIONS I ALTRES INFORMACIONS SOBRE EL PROCÉS:

Consultar les bases: BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR:A DE MÚSICA, ESPECIALITAT LLENGUATGE MUSICAL I CANT CORAL EMM MORELL
Categories: Notícies, Notícies del Sector, Notícies socis, OfertesFeinaEtiquetes: , , ,