L’inici del curs a les escoles de música: què cal tenir en compte?

El dilluns 7 de setembre al matí s’ha celebrat una reunió amb representants de les escoles ACEM i del Departament d’Educació per posar en comú alguns aspectes clau de cara a engegar el nou curs i per traslladar al Departament algunes qüestions que ens preocupen en relació al inici del curs escolar.

A continuació us detallem totes les preguntes i respostes que s’han fet al llarg de la reunió:

 

Es considera grup estable quan les persones que en formen part són sempre les mateixes.

L’objectiu principal del grup estable és garantir la traçabilitat del alumnat. Si es dóna el cas d’un positiu, facilita que es pugui veure amb qui s’ha relacionat de manera ràpida i eficaç. És per facilitar a Salut com actuar. És important tenir grups estables com a mesura de prudència i seguretat.

Es pot donar el cas que algun inspector de zona no tingui tant clara aquesta informació, des d’ACEM demanem que es recalqui per no tenir problemes en aquest sentit.

Obligatori per a tothom a partir de 6 anys.

La mascareta és una eina de prevenció. En les ocasions on no és viable portar la mascareta per poder dur a terme l’activitat (p.e. aprenentatge instruments vent), cal mantenir distància de seguretat mínima de 2m entre persones.

En el cas del cant coral, el centre pot escollir si cantar amb mascareta o fer-ho sense sempre que es mantingui la distància de seguretat (2m). Cal tenir present la prudència, per tant, com més mesures de seguretat prenguem millor.

En els ensenyaments professionalitzadors, no va ni per ràtios ni per m2.

Cal assegurar que l’alumnat està a les distàncies necessàries per garantir la seguretat. S’ha de poder fer l’activitat mantenint els 2m de distància i una bona ventilació.

És obligatori que tots els centres tinguin habilitat un espai aïllat.

Si es detecta una sospita de positiu, cal fer el següent:

A partir d’aquí, ja depèn de Sanitat el protocol a seguir. Sanitat ens demanarà un seguit d’informacions sobre el seu grup estable per poder veure la traçabilitat i totes les possibles famílies afectades.

Això ho decideix conjuntament Educació i Salut. Des de Govern, es comunicarà als centres les mesures a seguir. I dels centres a les famílies. Hi ha una comissió híbrida Salut/educació que serà l’encarregada de valorar aquests casos i de fer el seguiment.

Sempre optem per la màxima prudència. Tot i tenir-les obertes, aconsellem igualment un mínim de temps de ventilació entre classes quan ha sortit l’alumnat. Òbviament si ja hi ha hagut les finestres obertes, potser no cal 15m però si una estona curta.

És opcional i recomanable com a conducta de prevenció personal.

Està bé que les persones ens eduquem en preveure tot el que sigui bo per la pròpia salut. No obligatori però si recomanable.

Cal comunicar que el centre té unes normes i que s’han de seguir, que no és una opció personal. Si així no ens en sortim, cal comunicar-ho a Inspecció per intentar convèncer aquesta persona.

No és obligatori, però és una decisió de centre. És raonable fer-ho.

Hauria de ser la família qui pren aquesta mesura.

Si, és obligatori. Tant és el model que s’utilitzi, el Departament posarà un model a disposició actualitzat  properament però es pot fer amb un model propi.

És una iniciativa del President que ha volgut reunir-se amb els directors dels centres públics de Catalunya. És pel personal del Departament.

Tothom hi està convidat, però no és obligatori. És una activitat d’informació i formació de 6 mòduls gratuïta i voluntària, on es podran fer preguntes. Al Portal de Centre hi ha publicada tota la informació.

En situacions normals és 1,5m però en el cas de cant i instruments de vent és 2m.

S’ha d’utilitzar sempre excepte quan impedeix el desenvolupament de l’activitat.

La comissió mixta Salut/Departament que s’ha creat ha decidit que farà cribratges. No a tot el personal, es farà a  llocs específics que Sanitat considera important intervenir per la conjuntura.

No és obligatori però sempre està bé prendre mesures de prevenció.

Si està de baixa laboral, no pot treballar. Això s’ha de complir.

Si no està de baixa, pot fer classes on-line. El tema del horari, és tema de centre.

Es poden fer servir però minimitzar tant com sigui possible.

Caldria consultar al Protocol elaborat per l’Esmuc

 

 

 

 

 

 

 
Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector