L’associació

Qui som i què volem a l’ACEM?

Som una associació d’escoles de música de tot Catalunya i treballem per aconseguir que l’ensenyament de música sigui un servei a l’abast de tothom, i que tingui una funció formativa, social i cultural.

Coneixeu l’objectiu principal de la European Music School Union (EMU)? Ens l’hem fet nostre: ¨Una escola per a totes les edats, per a totes les músiques i per a totes les necessitats¨. Ens movem per assolir-lo, i per tenir un país amb una xarxa d’escoles de música àmplia i de qualitat.

Educació de qualitat

Volem facilitar el camí a les escoles de música. Per això oferim una gran varietat de serveis que faciliten la gestió dels centres i que permeten acostar la música a tothom.

Com més siguem, millor. Si som moltes escoles associades ens enriquirem amb la diversitat i tindrem més capacitat de representació a l’hora de parlar amb l’administració pública i altres institucions que impacten en el dia a dia de l’ensenyament de la música. Actualment representem a més de 135 escoles i 45.000 alumnes.

Si la vostra escola de música encara no forma part de l’ACEM, us animem a que sigui la propera escola associada! A l´apartat Fer-se soci us expliquem com.

Com ens organitzem?

L’ACEM és una entitat descentralitzada. Això ens permet afavorir que les escoles siguin autònomes i que es coordinin i s’adaptin al seu entorn. Ens organitzem en 9 zones geogràfiques que funcionen autònomament i gestionen el seu pressupost:

L’ACEM consta d’una assemblea general de socis, una junta directiva, una coordinadora tècnica i 4 comissions.

Assemblea General de socis
L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de l’ACEM. Defineix i aprova les línies d´actuació i vota els càrrecs de la Junta Directiva. Es celebra anualment, amb la participació dels directors i/o tècnics de les escoles de música associades.

Junta directiva

Junta Directiva
La Junta Directiva executa les línies aprovades a l’Assemblea General. Està formada per directors d’escoles de música associades. Els càrrecs es renoven cada 4 anys per votació a l’Assemblea General.

Composició de la Junta Directiva:
President: Carles Farràs, Director de l’Escola Itinerant de Música i Dansa Pallars – Rialp (cfarrasvilagines@gmail.com)
Vicepresident: Xavier Llobet, Director de l’Escola Municipal de Música de Berga (xllobet@acem.cat)
Secretària: Sonia Lanau, Directora de l’’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell (slanau@acem.cat
Tresorer: Dani Medina, Director de l’Escola Municipal de Música de Torelló (dmedina@acem.cat)

Vocals:

Coordinadora tècnica
Teresa Ferrer porta a terme les línies d’actuació d’acord amb els plans de treball que marca la Junta Directiva. Coordina els projectes de l’entitat, les comissions de treball, l’organització per zones, l’administració i comunicació. Per a qualsevol dubte o proposta, us hi podeu posar en contacte.

Comissions
Les comissions són grups de treball sobre temes que requereixen un seguiment específic. Poden participar-hi professors i directors de totes les escoles associades. A cada comissió hi ha, com a mínim, un membre de la Junta Directiva.
Actualment hi ha 3 comissions:

L’ACEM forma part de…

Unión de Escuelas de Música y Danza European Music School Union