COMUNICAT DE L’ACEM EN RELACIÓ A LES NOVES MESURES QUE AFECTEN A LES ESCOLES DE MÚSICA

Les escoles de música assumim la nostra responsabilitat en l’aplicació de totes les mesures que siguin necessàries per aturar els brots de COVID-19 i som conscients que l’aturada d’activitats presencials per tal de reduir els contactes i la mobilitat és una de les mesures que poden requerir-se en un moment determinat. Durant aquestes setmanes hem adaptat la nostra activitat per fer dels centres espais segurs, assegurant la traçabilitat dels contactes i reduint el risc de contagi.

Tanmateix, volem expressar el nostre desconcert i desacord en la concreció de les mesures publicades avui 30 d’octubre que suspenen les activitats presencials de les escoles de música durant 15 dies. En primer lloc, en l’educació obligatòria de règim general s’ha prioritzat la presencialitat en les edat més primerenques, i s’ha apostat per models híbrids o telemàtics en edats en què s’entén que l’alumnat és més autònom. En canvi, en l’educació musical el criteri ha estat el contrari: es manté l’activitat presencial en ensenyaments reglats (que es dirigeixen a alumnat de 12 anys o més), mentre se suspèn en els ensenyaments no reglats (que és on es troben els infants de fins a 12 anys).

En segon lloc, la resolució publicada equipara, als efectes d’aquestes mesures, l’activitat de les escoles de música a una activitat extraescolar i no pas a un centre educatiu de règim especial, tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya. L’alumnat que assisteix als nostres centres cada setmana segueix programes formatius amb un projecte curricular validat pel Departament d’Educació. Les nostres escoles són sempre i a tots els efectes centres educatius, regulats per l’administració pel que fa a espais, oferta educativa, titulació del professorat, inspecció i transparència de la informació.

A Catalunya, 70.000 persones, prop d’un 1% de la població, cursen ensenyaments musicals de règim especial. Lamentem que aquestes mesures s’hagin publicat sense una interlocució prèvia amb el sector i que traspuïn una manca de sensibilitat i coneixement de la realitat d’aquests ensenyaments. Creiem que aquesta situació fa palesa, una vegada més, la necessitat d’abordar un ordenament dels ensenyaments artístics a Catalunya.

En darrer lloc, les escoles de música ens posem a la disposició del Govern de la Generalitat, amb responsabilitat i lleialtat, com hem fet sempre, per tal de fer front amb la resta de la societat a la pandèmia de la COVID-19. Confiem que totes les mesures que es prenguin a partir d’ara no repeteixin els errors que, des del nostre punt de vista, s’han comès en aquest cas. Treballarem perquè així sigui.

Barcelona, 30 d’octubre de 2020

Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector