Publicades les bases de les subvencions d’escoles de música, dansa i conservatoris

En el DOGC d’ahir, 26 de gener, van sortir diferents convocatòries de subvencions que pensem que poden ser del vostre interès. A continuació us facilitem la relació i els enllaços:

ORDRE EDU/7/2021, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

ORDRE EDU/8/2021, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

ORDRE EDU/9/2021, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020

ORDRE EDU/10/2021, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

Cal tenir en compte que són les bases reguladores, no la convocatòria, que possiblement sortirà en breu. Per tant encara no se sap ni l’import global de cada convocatòria, ni els terminis per presentar les sol·licituds.

Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector