I Congrés de Percussió de Catalunya

L’ASPECAT va néixer fa dos anys per donar resposta a tota una sèrie de necessitats que, el col·lectiu de la percussió en l’àmbit de la música clàssica i contemporània, requeria en aspectes claus com la interpretació, la pedagogia, la recerca i la promoció.

Amb aquest congrés volen sumar accions per a crear espais de trobada on poder compartir continguts, experiències, novetats, anàlisis i reflexions, que aportin a tots coneixement i generin noves inquietuds, oportunitats i sinèrgies al voltant dels aspectes més importants de la percussió.

Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector