L’IMEB obre convocatòria per a ampliar la borsa de treball de l’especialitat de trompeta

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona obrirà la convocatòria d’un procés selectiu per a ampliar la borsa de treball de l’especialitat de TROMPETA, per a la cobertura de substitucions i/o interinatges a les escoles municipals de música de Barcelona.

Inscripcions

Per a poder-hi participar, cal presentar una instància a l’IMEB (plaça d’Espanya, 5), adjuntant currículum vitae i còpia del títol superior de l’especialitat.

Cal acreditar el nivell C de català o equivalent.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 23 de setembre de 2022.

El model d’instància es pot descarregar a https://w9.bcn.cat/tramits/instancia_generica.pdf i cal dur-ne còpia per a fer el registre.

També es pot presentar telemàticament a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector, Notícies socis, OfertesFeinaEtiquetes: , , ,