Enquesta d’inserció laboral a persones graduades 2023

L’AQU posa en marxa l’Enquesta d’Inserció laboral de les persones titulades d’estudis superiors per millorar els plans docents oferts.

L’enquesta pretén conèixer aspectes com el grau de satisfacció de l’alumnat graduat en els estudis superiors que ha realitzat, la seva ocupació (temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, branques d’ocupació…) i la qualitat d’aquesta (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, estabilitat contractual…).

Les promocions objecte d’estudi són: l’alumnat de grau que va finalitzar els estudis els anys 2019 i 2020, l’alumnat de graus i màsters artístics, que van finalitzar els estudis els anys 2018 i 2019, l’alumnat de màsters universitaris que van finalitzar els estudis els anys 2018 i 2019, i les persones que van defensar la tesi doctoral els anys 2018 i 2019.

Vídeo informatiu de l’AQU.

Aquesta és la 8ª edició de l’enquesta d’inserció laboral realitzada per l’AQU als estudiants titulats d’estudis superiors a Catalunya. Entre les set edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 130.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa. Els resultats anteriors mostren un alt volum de persones titulades que van trobar feina relacionada amb els seus estudis pocs anys després d’haver-los acabat.

Més informació

Categories: Notícies, Notícies del Sector, Notícies socisEtiquetes: , , ,