Formació per a professionals de l’educació musical: Màster en pedagogia musical de l’ESMUC

El Màster en Pedagogia Musical de l’ESMUC va dirigit als professionals de la música que es dediquen a la docència, una realitat que està molt ben perfilada per la literatura científica en investigació en educació musical, i coincideix de manera gairebé invariable a qualsevol part del món que posseeixi una cultura de base occidental: el músic coneix i domina molt bé la seva pràctica com a artista, però ha tingut poques oportunitats, o cap, per formar-se en competències docents.

Com a conseqüència d’això, la praxi professional educativa del músic artista es basa sobretot en la reelaboració individual del seu aprenentatge al llarg dels anys com a estudiant, amb un caràcter clarament de recurs únic i poc flexible per abordar els reptes contemporanis de l’exercici de la docència en contextos canviants propis del segle XXI.

Es planteja així la necessitat d’una formació pedagògica específica per al músic expert i que sigui pràctica, innovadora, reflexiva i basada en la investigació aplicada de les ciències de l’educació.

Aquest Màster en pedagogia musical busca ser una oportunitat de formació i millora professional per al músic que inclou, entre altres àmbits, l’educació musical com a part de la seva activitat professional. I busca fer-ho arribant allà on estigui l’estudiant, amb el rigor i precisió pròpia d’una formació superior artística, però alhora fent un seguiment proper a la base d’una potent tutorització personal, professional i acadèmica, de manera que les distàncies que obliguen a utilitzar els mitjans virtuals ens acostin més que no ens allunyin.

El primer termini de preinscripció finalitza el 30 d’abril.

Per molta més informació, consulteu aquest enllaç
Categories: Notícies, Notícies del Sector, Notícies Formació Professorat i Equips Directius, Notícies socisEtiquetes: , , ,