L’acem no augmenta l’import de les quotes dels socis pel 2012

Un any més, l’acem no augmentarà l’import de les quotes de les escoles associades. Per tant, les quotes del 2012 queden fixades de la següent manera:

Escoles fins a 100 alumnes:  279 €
Escoles de 100 a 300 alumnes:  371 €
Escoles de més de 300 alumnes:  464 €
Categories: Notícies