L’escola municipal de música com a servei públic. La gestió de professionals

A càrrec de Francisco Longo i Albert Serra.

21 de febrer de 9h a 13h i de 15h a 19h

A la Sala d’actes de Rosa Sensat – Barcelona

Preu socis: 120€ / Preu no socis: 150€

El seminari té per objectiu aconseguir comunicar una visió completa i autoexigent de la funció de dirigir que incorpora la visió estratègica i la innovació com a atributs. Aprendre a manejar la incertesa i la complexitat que caracteritzen els nous entorns de l’acció pública. Assumir una noció del lideratge com a comportament basat en valors, que ajuda a afrontar el canvi, gestionar el conflicte i impulsar proces­sos d’aprenentatge col·lectiu com a mitjà per obtenir respostes útils a demandes ambigües i problemes complexos.

http://www.esade.edu/professorat/francisco.longo

http://www.esade.edu/professorat/albert.serra
Categories: Cursos 2008