Improvisació a l’aula

A càrrec de Francesc Capella

7, 8, 9 i 10 de juliol de 9.30h a 14.30h

Al Centre d’Expressió Musical de Sant Celoni

Preu socis: 70€ / Preu no socis: 90€

Curs sobre el llenguatge i les tècniques d’aprenentatge del jazz i la música moderna.

En aquestes músiques hi predomina la improvisació, que és una font insesgotable de recursos didàctics perfectament aplicables a àmbits d’estudis reglats, de grau elemental o de grau mig. És un curs adreçat a qualsevol instrumentista que treballi en la docència, i és polaritza en tres àmbits: “Desenvolupar la oïda harmònica”, “Rítmica i formes cícliques”, “Línea melódica”. L’enfocament és predominantment pràctic.

http://www.francesccapella.com/
Categories: Cursos 2008