La improvisació com a sistema pedagògic

A càrrec d’Emilio Molina

24 de gener de 10h a 14h i de 16h a 20h

A l’Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge d’Olot

Preu socis: 30€ / Preu no socis: 35€

El programa del curs té els següents apartats:

1. Improvisació amb estructures harmòniques: estructures harmòniques, desenvolupament amb inversions i tipus de xifrat

2. Improvisació amb patrons i estructures rítmiques:anàlisi i descripció d’una estructura rítmica,

patrons rítmics que integren una melodia i acompanyament.

3. Improvisació amb estructures melòdiques:

– Adaptació de motius per transport i  variació rítmica i melòdica.

4. Creació d’unitats didàctiques a partir d’una obra o cançó

5. Anàlisi i distribució de continguts, activitats, sugge­riments, repertori, etc.

http://www.iem2.com/
Categories: Cursos 2009