Ja es pot tramitar la sol·licitud de subvenció de les escoles municipals de música i dansa del curs 2011-12

A través de la plataforma de l’EACAT està disponible fins al proper 13 de juliol de 2012  la sol·licitud de subvenció per al funcionament de les escoles de música i/o de dansa  de titularitat de les corporacions locals, corresponent al curs 2011-2012 i  dos arxius excels annexos ( relatius a dades  de l’alumnat i a dades del professorat)  que s’han d’enviar  juntament  amb la sol·licitud.

En la sol·lictud de subvenció es demana més informació que altres anys com és:

-Import de la subvenció demanada per al sosteniment de l’escola: Cal  que indiqueu l’import  que sol·liciteu de subvenció. El Departament d’Ensenyament no podrà atorgar subvencions per un import superior al que consti en aquesta casella.

-Ingressos per la matrícula dels alumnes de 4 a 18 anys: Ingressos corresponents al  curs 2011-2012.

En l’arxiu excel d’alumnat. :

El camp SEU:  Podeu posar el nom del municipi on està ubicada l’escola si només té una seu ( una adreça). En el cas de les escoles de música que tinguin més d’una seu dintre del mateix municipi , especificar el nom de  la seu o  l’adreça de cadascuna d’elles. Si les seus estan en diferents municipis, especificar, en aquesta casella, el nom dels municipis on estan ubicades.”
Categories: Notícies, Notícies del SectorEtiquetes: , ,