El piano a l’ànima: un apropament creatiu a l’iniciació al piano

A càrrec de Marisa Pérez

3, 4 i 5 de setembre de 10h a 14.30h i de 16h a 19h i últim dia de 10h a 15h

A l’Escola Superior de Música de Catalunya

Preu socis: 90€ / Preu no socis: 120€

El programa del curs

• Tocar, jugar, escoltar, moure’s, inventar i experimentar per descobrir la màgia de l’instrument.

• Escoltar, sentir i crear com a eix de l’aprenentatge.

• El moment de l’assimilació de la música com el més decisiu per l’acció instrumental.

• Integració i seqüenciació de continguts diversos a classe de piano.

• Elaboració de jocs de sensibilització auditiva i corporal.

• La distribució espacial de l’aula.

• Improvisació i composició des de l’inici.

• L’hàbit d’estudi: el que és satisfactori i el que és quotidià

• Diferents formes d’apropament al repertori

• La dinàmica de grup a la iniciativa al piano

•Recursos per afrontar les principals dificultats de la classe de grup: mobilització i anivellació

• Configuracions i principis metodològiques de la classe de grup.
Categories: Cursos 2009