No s’augmentaran els imports de les quotes de soci el 2014

Per cinquè any consecutiu es mantindrà congelada la  quota que paguen les escoles per ser sòcies de l’ACEM. El proper any 2014, per tant, no s’augmentarà l’import a pagar quedant definides les quotes de la següent manera:

La quota de soci es pot pagar en dos modalitats: per transferència en un únic pagament o domiciliada en dos pagaments (febrer i setembre). Les factures s’enviaran a les escoles durant el mes de febrer.

Al donar-se d’alta un nou soci, la quota es prorrateja segons el mes d’alta.

Categories: Notícies, Notícies ACEMEtiquetes: , ,