Camerata ESMUC-Quartet Casals i Alumni a L’Auditori

La Camerata ESMUC-Quartet Casals oferirà un concert el proper dilluns 27 de maig a les 19h a L’Auditori.

La Camerata Esmuc-Quartet Casals és una agrupació de corda creada al voltant de l’assignatura de Conjunt Instrumental del Departament de Clàssica i Contemporània i està formada per estudiants de l’ESMUC que cursen els darrers cursos del grau superior. Tot i així,  en aquest programa també hi participaran estudiants graduats.

Aquest conjunt està dirigit pels quatre components del Quartet Casals, que són professors de l’escola. En la Camerata es presenta un quartet amplificat format per  Vera Martínez, Abel Tomàs, Jonathan Brown i Arnau Tomàs.

 
Categories: Notícies, Notícies Activitats, Notícies del Sector