Proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors

El Departament d’Ensenyament convoca les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors per a les persones que volen accedir als ensenyaments artístics superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny).

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés.

L’objectiu de les proves és comprovar que les persones aspirants estan en possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessaris per cursar els ensenyaments corresponents.

Per més información sobre el calendari, les proves, les sol·licituds i els requisits clica aquí 


Categories: Notícies, Notícies del SectorEtiquetes: , , , ,