L’APdC està elaborant un cens d’escoles de dansa de Catalunya

L’ Associació de professionals de la Dansa de Catalunya ha iniciat una recollida de dades per elaborar un cens d’escoles de dansa a Catalunya.

Actualment no existeix cap dada estadística sobre la globalitat de la docència de la dansa a Catalunya. Es pot saber quants alumnes passen per les escoles autoritzades, però no sabem quants alumnes fan dansa a escoles no autoritzades, quants professors imparteixen aquesta disciplina, etc. Tenir aquestes dades seria de gran ajuda per a conèixer el pes real de la dansa a Catalunya i poder treballar amb més coneixement de causa al voltant de les seves necessitats.

L’ APdC demana la la col·laboració de totes les escoles de dansa per omplir aquest formulari. La data límit per a contestar l’enquesta és el 23 de juliol.


Categories: Notícies, Notícies del SectorEtiquetes: , , , , , ,