Convocatòria de borses de treball a les escoles municipals de música de Barcelona

Durant les properes setmanes s’emetrà convocatòria per a proveir algunes de les borses de treball de professors a les escoles municipals de música de Barcelona, concretament, a les especialitats de: flauta de bec, cant coral, trompeta, violí i piano.

Aquelles persones que compleixin amb els requisits han de presentar instància al punt d’atenció de l’Institut d’Educació, a plaça d’Espanya, 5, indicant interès per a participar en els processos selectius per a proveir les borses de treball per a les escoles municipals de música. A la instància cal adjuntar: currículum vitae, fotocòpia del DNI/NIF, còpia de l’acreditació d’estar en possessió del nivell C de llengua catalana i còpia del títol superior de música.

Els processos selectius per a flauta de bec, cant coral i trompeta estan previstos durant la segona setmana del mes de març. Per tant, les persones interessades haurien de realitzar el tràmit indicat en els propers dies, ja que es tancarà el procés d’admissió de sol·licituds a 1 de març.

En tots els casos i altres especialitats no indicades, el procediment és el mateix, tant per a accedir a les borses de treball de les escoles municipals de música com per al conservatori. Més informació a:http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/ofertes-de-treball

 

 
Categories: Notícies, Notícies del SectorEtiquetes: , , , , , , , , , , , , , , ,