“Guía de las Escuelas Municipales de Música”

Es tracta d’una publicació promoguda per la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) i el Ministerio de Educación, dirigida a regidors i tècnics dels ajuntaments de l’estat Espanyol. La funció del document és ser una guia per els polítics i tècnics de municipis que, o be tenen escola de música o be es plantegen posar-la en funcionament.

L’equip de redacció ha estat format per Guillem Martí, Carles Farràs, Dolors Casanovas i Montse Faura, i la redacció del document ha anat a càrrec de Guillem Martí. El procés de creació de la guia ha estat coordinat des de l’ACEM i, a més de l’equip redactor, hi han col·laborat directius de centres de tot l’estat, i membres de la FEMP i el Ministerio.

Podeu baixar-vos la guia en  format PDF des d’aquest link de la web de la FEMP. (Trobareu el link del document al llistat de Documentación).
Categories: Notícies ACEM