Subhasta pública d’instruments de l’ESMUC

L’ESMUC posa a subhasta pública un total de 16 instruments musicals i 50 faristols de propietat que poden ser adquirits per persones privades, empreses i institucions. El procediment de subhasta es realitzarà conforme un únic criteri de preu a l’alça, resultant adjudicatari el licitador que presenti l’oferta més elevada, prenent com a preu de sortida l’import de licitació, que ha estat determinat a través de taxació del valor actual dels instruments.

La subhasta està orientada al públic en general i qualsevol persona interessada, com ara estudiants, professionals o entitats hi poden participar. Les condicions que regulen aquesta subhasta s’indiquen en el plec de clàusules administratives particulars que es troben publicades a la pàgina web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el 28 de març en horari de 9 a 14h, en el lloc indicat.

Entre els diferents instruments que surten a subhasta hi apareixen marimbes, bombos d’orquestra, piano 2/4 i vertical, diferents violoncels i violes medievals, entre d’altres.

Els instruments es poden examinar a les instal·lacions de l’ESMUC, prèvia sol·licitud de cita a l’adreça instruments@esmuc.cat. La relació d’instruments que es posen a subhasta també es pot consultar a la web del Parc d’instruments.

Per a més informació us podeu adreçar a l’ESMUC. Parc d’instruments i Assessorament jurídic/Comptabilitat (telèfon 933.523.011 ext. 1200 o 2010).
Categories: Notícies del Sector