Fem música! de l’emoció a l’acció.

Barcelona, 6, 7 i 8 d’abril de 2011  [Pre-inscripció fins al 31 de març]

Descarregueu el fulletó en format PDF

Presentació

L’activitat que presentem amb el nom de Fem Música!, de l’emoció a l’acció , és un espai per al professorat d’ensenyaments musicals, que els permeti intensificar el contacte amb aspectes bàsics i profunds que les persones tenen al seu abast, simplement pel sol fet de ser humans, com són la veu, el ritme, i la capacitat d’escolta .

Partir d’aspectes bàsics i profunds com són la veu-cant / capacitat d’escolta / ritme percussió, tots ells elements que tota persona té incorporats de manera individual i que la força de la comunitat han fet que esdevinguessin un llenguatge universal.

Tots ells aspecte que creiem que el professorat d’ensenyaments musicals ha de mantenir vius i actius al llarg del seu procés d’aprenentatge continu, per poder fer viure la música de manera integral i integradora als seus alumnes.

Partint d’on neix la música, i com aquesta a esdevingut un llenguatge universal serem capaços de poder mirar a cadascun dels nostres alumnes i saber donar-los hi el que necessiten tant per al seu progrés personal com  musical.

TALLERS

VEU I CANT. A la recerca de la nostre veu.

La veu és el nostre mitja de comunicació i expressió més directe.  La veu és invisible però està dins el nostre cos, s’impregna de les nostres emocions, sentiments i pensaments.  Cantar demana estar ara i aquí, sinceritat i presència.

Com a musics, quan volem interpretar una música, si cantem  la peça i  la ballem podrem trobar uns continguts que després, a l’ hora d’ interpretar-la amb l’ instrument, fa que es torni més humana,  amb més sentit, com diu l Eloise  Ristad “ La música commou al públic. Però primer la música ha commoure al qui ha de commoure: a l’ intèrpret”.

Experimentem amb la nostra veu (Font, Producció i Ressonància) per a trobar el fluir de la veu natural.

Treballarem la postura, la respiració i la escolta.

A partir del Qi Gong, retrobarem la postura, la respiració i la escolta.

Mitjançant la improvisació i  jocs vocals, rítmics i harmònics construirem paisatges sonors i cançons.

En aquest taller viure’m  la nostra música amb la nostra veu.

Professora: Anna Subirana. Cantant. Improvisadora. Professora de Veu . Desenvolupa el concepte d’ energètica de la veu. Music terapeuta especialitzada en la veu.

MÈTODE FELDENKRAIS. Es pot sentir la música: la dialèctica corporal en el món de la música.

La musica, mes enllà de les notes, existeix gràcies a la capacitat del músic d’actuar sobre el seu instrument en una manera determinada. El gest musical està condicionat pel resultat sonor desitjat, però al mateix temps també per la capacitat corporal del músic. Com es pot aprendre a escoltar millor la manera en la qual un actua a l’hora de fer musica, per tal de poder sentir millor el que un està fent?

Un taller que serveix com a invitació a reflexionar sobre la realitat corporal com la base de la capacitat de sentir, i per això, d’actuar i d’aprendre a actuar

Aprendrem a escoltar a través del cos. A diferenciar en qualitat de moviment. Entendre la relació entre el gest i la musica. Treballar la consciencia corporal. Experimentar un aprenentatge directe.

Crear les condicions per l’aprenentatge.

Professor: Ohad Nachmani, professor mètode Feldenkrais

PERCUSSIÓ CORPORAL. Desenvolupar les intel·ligències múltiples a través de la fonamentació i sistematització  de la didàctica de la percussió corporal

El mètode BAPNE creat per Javier Romero Naranjo, està fonamentat en l’aportació conjunta de vàries disciplines com la biomecànica, l’anatomia, la psicologia, la neurociència i l’ etnomúsica. Gràcies a la conjunció de les mateixes s’obtindrà un desenvolupament de les intel·ligències múltiples a través de la didàctica de la percussió corporal.

La seqüenciació didàctica dels continguts és molt metòdica, per la qual cosa es sistematitzen principalment sobre una base biomecànica i neurològica (activant tots els lòbuls cerebrals) i la seva finalitat es desenvolupar una independència de les extremitats inferiors, front a les superiors i la verbalització de forma conjunta.

La percussió corporal en les diferents cultures. Els timbres corporals des del punt de vista etnomusicològic, antropològic i sociològic.

Es treballaran recursos didàctics centrats en la percussió corporal . Aplicacions pràctiques de ritmes amb objectes quotidians: culleres, pilotes,  tubs,…

Tàctiques per al reconeixement de les qualitats rítmiques de l’alumne i estratègies rítmiques de presentació a l’aula i d’interacció grupal. La socialització de l’ alumnat a través del ritme.

Interacció entre la dansa i la percussió corporal

Professor: Javier Romero, doctor en musicologia i professor de la Universitat d’Alacant acreditat per ANECA

Programa

Dimecres, 6 d’abril

> A les 9 hores

Recepció de les persones assistents

Benvinguda per part de la Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Montserrat Ballarín

Presentació dels tallers

> A partir de les 10 i fins les 14 hores  Tallers simultanis

Dijous, 8 i divendres,9 d’abril

> De 9 a 14 hores  Tallers simultanis

Organitza

Institut d’Educació de Barcelona

Direcció de Centres Educatius Municipals

Adreçat a

Professorat d’Ensenyaments Musicals

Inscripcions

Nombre de places per taller 25. D’aquestes 20 reservades al professorat dels centres d’Ensenyaments Municipals de Música de Barcelona i 5 a professorat d’altres escoles de música..

La inscripció consta de dues fases:

Preinscripció, del 24 al 31 de març, a través del link: https://www.eoidigital.com/preinsmusicabarcelona/emocioaccio/alumnes/. Es podran marcar dos tallers per ordre de preferència.

La confirmació de la matrícula  i assignació definitiva de taller, serà a partir del dia 1 d’abril . s notificarà a través de l’entitat de serveis QSL  )

Es lliurarà certificat d’assistència

Informació

Secretaria, telf. 934023523

www.bcn.cat/educacio.

Seu de les jornades

Conservatori Municipal de Música de Barcelona – c/ Bruc, 102 – 08025 Barcelona
Categories: Notícies, Notícies Formació Professorat i Equips Directius