Convocades 2 places de professor/a per l’escola municipal de música de Sant Joan de Vilatorrada per les especialitats de cant coral i guitarra clàssica

S’han convocat 2 places de professor/a per l’escola municipal de música de Sant Joan de Vilatorrada, el termini per presentar candidatura és el 8 de novembre i per optar-hi cal enviar el currículum a aquesta adreça: serranoey@santjoanvilatorrada.cat 

DESCRIPCIÓ DEL PERFIL SOL.LICITAT:

1 Professor/a de cant coral per a l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:

– Treball en el centre de l’Escola Municipal de Música impartint classes de cant coral clàssic, jazz i música moderna.

– Dedicació: 6’75 hores setmanals

TITULACIÓ EXIGIDA:

Estar en possessió de la titulació següent: Títol Superior de Música, o certificats equivalents. En cas de presentar un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’acreditar per norma legal o certificació expedida per l’autoritat competent.

Funcions bàsiques:

 1. Impartir classes a diferents nivells i temàtiques o àrees segons l’oferta formativa de cada curs.
 2. Elaborar i actualitzar material didàctic dels diferents nivells i àrees.
 3. Corregir i avaluar els diferents nivells i àrees temàtiques.
 4. 4.Potenciar la millora de l’autoestima dels/les alumnes per afavorir una més gran integració personal i social.
 5. Programar i organitzar activitats culturals i lúdiques, dinamitzant i motivant a l’alumnat per a la seva participació i col·laboració.
 6. Atendre les demandes i necessitats de l’alumnat i públic en general.
 7. Col·laborar en activitats culturals del poble.
 8. Redactar l’informe i memòria al finalitzar el curs.
 9. Atendre i despatxar amb els pares, alumnes i professorat.
 10. Participar en mecanismes i òrgans de gestió de l’Escola. (Claustre de professors, juntes d’avaluació, etc.)
 11. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

A nivell administratiu, A2-19

Jornada: 18% (les 6,75hores)

Retribució bruta anual per aquesta jornada:  4.429,91€  (import vàlid pel curs 2017-2018, caldrà veure l’aplicació de la LGPE18)

 

 

DESCRIPCIÓ DEL PERFIL SOL.LICITAT:

1 Professor/a de guitarra clàssica per a l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:

– Treball en el centre de l’Escola Municipal de Música impartint classes de guitarra clàssica.

– Dedicació: 22,75 hores setmanals.

TITULACIÓ EXIGIDA:

Estar en possessió de la titulació següent: Títol Superior de Música, o certificats equivalents. En cas de presentar un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’acreditar per norma legal o certificació expedida per l’autoritat competent.

Funcions bàsiques:

 1. Impartir classes a diferents nivells i temàtiques o àrees segons l’oferta formativa de cada curs.
 2. Elaborar i actualitzar material didàctic dels diferents nivells i àrees.
 3. Corregir i avaluar els diferents nivells i àrees temàtiques.

4.Potenciar la millora de l’autoestima dels/les alumnes per afavorir una més gran integració personal i social.

 1. Programar i organitzar activitats culturals i lúdiques, dinamitzant i motivant a l’alumnat per a la seva participació i col·laboració.
 2. Atendre les demandes i necessitats de l’alumnat i públic en general.
 3. Col·laborar en activitats culturals del poble.
 4. Redactar l’informe i memòria al finalitzar el curs.
 5. Atendre i despatxar amb els pares, alumnes i professorat.
 6. Participar en mecanismes i òrgans de gestió de l’Escola. (Claustre de professors, juntes d’avaluació, etc.)
 7. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

A nivell administratiu, A2-19

Jornada: 60,67% (les 22,75hores)

Retribució bruta anual per aquesta jornada: 14.930,43€ (import vàlid pel curs 2017-2018, caldrà veure l’aplicació de la LGPE18)

 

Per a més informació podeu contactar amb:

Escola Municipal de Música

Passatge Mas Sant Joan, 5 – 08250 Sant Joan de Vilatorrada

Telf. 93 872 47 25

 

 
Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del SectorEtiquetes: , , , , , , , , , , , , , , ,