Oberta una borsa de treball de professor/a de flauta travessera per a l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada

Oberta una convocatòria de borsa de treball per professorat de Flauta travessera per l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada.

Les persones interessades han d’enviar un currículum a aquesta adreça: serranoey@santjoanvilatorrada.cat, abans del dia 16 de novembre inclòs.

 

DESCRIPCIÓ DEL PERFIL SOL.LICITAT:

1 Professor/a de flauta travessera per a l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:

– Treball en el centre de l’Escola Municipal de Música impartint classes de flauta travessera.

– Dedicació: 29 hores setmanals.

 

TITULACIÓ EXIGIDA:

Estar en possessió de la titulació següent: Títol Superior de Música, o certificats equivalents. En cas de presentar un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’acreditar per norma legal o certificació expedida per l’autoritat competent.

 

Funcions bàsiques:

  1. Impartir classes a diferents nivells i temàtiques o àrees segons l’oferta formativa de cada curs.
  2. Elaborar i actualitzar material didàctic dels diferents nivells i àrees.
  3. Corregir i avaluar els diferents nivells i àrees temàtiques.

4.Potenciar la millora de l’autoestima dels/les alumnes per afavorir una més gran integració personal i social.

  1. Programar i organitzar activitats culturals i lúdiques, dinamitzant i motivant a l’alumnat per a la seva participació i col·laboració.
  2. Atendre les demandes i necessitats de l’alumnat i públic en general.
  3. Col·laborar en activitats culturals del poble.
  4. Redactar l’informe i memòria al finalitzar el curs.
  5. Atendre i despatxar amb els pares, alumnes i professorat.
  6. Participar en mecanismes i òrgans de gestió de l’Escola. (Claustre de professors, juntes d’avaluació, etc.)
  7. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

A nivell administratiu, A2-19

Jornada: 77,33% (les 29 hores)

Retribució bruta anual per aquesta jornada: 19.032,20€ (import vàlid pel curs 2017-2018, caldrà veure l’aplicació de la LGPE18)

 

 
Categories: Notícies, Notícies del Sector