Borsa de professors

 

Els equips directius de les escoles associades podeu consultar la borsa de professors on hi trobareu els CV de la base de dades de l’ACEM. Les entrades d’aquesta base de dades es donen de baixa automàticament quan fa un any de la seva alta.

Borsa de professors (actualitzat al febrer de 2014)