El Departament d’Ensenyament ha fet públic el projecte de Decret de les escoles de música i dansa

El passat 7 d’agost el Departament d’Ensenyament va sotmetre a informació pública el projecte de Decret de l’oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música o de dansa instant als ciutadans a formular les al·legacions que consideressin oportunes en el termini de 15 dies hàbils a partir de la data de publicació.

Vist que aquest projecte de Decret no recollia totes les aportacions que prèviament l’ACEM havia transmès al Departament tenint en compte les diferents indicacions que vam rebre de les escoles associades, l’ACEM va presentar al·legacions amb la finalitat de millorar el text proposat i per tal que totes les escoles de música puguin escollir lliurement la metodologia a emprar a les classes d’instrument.
Categories: Notícies, Notícies del SectorEtiquetes: , ,