Convocatòria de processos selectius de diferents especialitats a les escoles municipals de música de Barcelona

Durant les properes setmanes s’emetrà convocatòria per a proveir algunes de les borses de treball de professors a les escoles municipals de música de Barcelona, concretament, a les especialitats de música i moviment i fagot.

Aquelles persones que compleixin amb els requisits han de presentar instància al punt d’atenció de l’Institut d’Educació, a plaça d’Espanya, 5, indicant interès per a participar en els processos selectius per a proveir les borses de treball per a les escoles municipals de música. A la instància cal adjuntar: currículum vitae, fotocòpia del DNI/NIF, còpia de l’acreditació d’estar en possessió del nivell C de llengua catalana i còpia del títol superior de música.

Els processos selectius estan previstos durant els mesos de gener i febrer. Per tant, les persones interessades haurien de realitzar el tràmit indicat en els propers dies, abans del tancament del procés d’admissió de sol·licituds.

En tots els casos i altres especialitats no indicades, el procediment és el mateix, tant per a accedir a les borses de treball de les escoles municipals de música com per al conservatori. Més informació a:http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/ofertes-de-treball

 

 
Categories: Notícies, Notícies del SectorEtiquetes: , , , , , , , , , ,